Privatlivspolitik for slutbrugere

I denne privatlivspolitik kan du læse om hvordan OrderYOYO A/S (OrderYOYO) behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores online bestillingshjemmeside og -mobilapplikation, afhængig af, hvilken platform, du bruger (Tjenesten).

Vi giver dig disse oplysninger, idet vi er forpligtet til det i overensstemmelse den Europæiske Unions generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Dataansvarlig

OrderYOYO er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du opretter en brugerprofil og/eller når du gennemfører ordrer via Tjenesten.

Du kan finde kontaktoplysninger for OrderYOYO nederst på siden.

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Når du bruger Tjenesten behandler vi dine personoplysninger til en række forskellige formål. I skemaet nedenfor kan du læse mere om de forskellige formål, hvilke oplysninger vi behandler, og hvad retsgrundlaget for behandlingen er.

Behandlingsaktiviteter Formål med behandlingen Retsgrundlaget for behandlingen
Håndtering af ordrer og oprettelse af brugerprofil Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer) og konkret ordredata (evt. kommentarer til ordren, købshistorik, betalingsoplysninger mv.) med henblik på at kunne registrere og gennemføre betaling for din ordre, som vi deler med den enkelte restaurant, samt at kunne genfinde information ifm. fremtidige ordrer. Derudover behandles dine kontaktoplysninger for evt. at kunne oprette en brugerprofil til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opkræve betaling for vores og restaurantens ydelser, lade restauranten vide, hvilken bestilling der skal klargøres og leveres, samt evt. oprette en profil til dig.

Retsgrundlaget for opbevaring af dine betalingsoplysninger med henblik på gennemførsel af fremtidige ordrer er GDPR artikel 6, stk. 1, litra a, idet opbevaringen sker på grundlag af det samtykke, du måtte have givet.

Kontrol og fejlretning af Tjenesten Vi registrerer logdata i Tjenesten, som kan indeholde personoplysninger (fx din IP-adresse). Registreringen sker med henblik på at rette tekniske fejl i Tjenesten samt identificere og forhindre potentielt bedrageri (fx ved usædvanlige ordrer mv.). Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne rette fejl på samt forbedre Tjenesten, herunder gøre den mere brugervenlig.
Besvarelse og håndtering af henvendelser vedrørende Tjenesten Når du kontakter os (fx via e-mail eller direkte via Tjenesten) vil din henvendelse ofte indeholde personoplysninger, herunder dine kontaktoplysninger eller andre personoplysninger, som du måtte give os. Vi behandler disse oplysninger for at kunne håndtere og besvare dine henvendelser og yde generel kundeservice og teknisk support mv. relateret til brug af Tjenesten. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne yde relevant kundeservice og/eller teknisk support til dig, når du bruger Tjenesten.

Modtagere af dine personoplysninger

Videregivelse til eksterne tredjeparter

Vi videregiver dit navn, din e-mailadresse samt ordredata til den restaurant, som skal forberede din ordre, navnlig med henblik på restaurantens udsendelse af servicebeskeder om levering af ordren. Restauranten modtager desuden dit navn og din e-mailadresse med henblik på udsendelse af markedsføringsmateriale (i det omfang, du måtte have givet samtykke til at modtage elektronisk markedsføring fra restauranten).

Derudover kan vi videregive dine personoplysninger til vores eksterne samarbejdspartnere (fx transport-/kurerfirmaer, som evt. skal levere de varer, du har bestilt hos restauranten via Tjenesten). Vi videregiver desuden personoplysninger, som indgår i vores regnskabsmateriale til de relevante myndigheder, herunder fx SKAT, i forbindelse med lovpligtig bogføring mv.

Videregivelse inden for OrderYOYO-koncernen

For at kunne tilbyde en effektiv og stabil kundeservice, uanset hvilket land du befinder dig i, deler vi dine personoplysninger med de øvrige selskaber indenfor OrderYOYO-koncernen. Det betyder også, at vi kan have modtaget personoplysninger om dig fra et af vores koncernforbundne selskaber, fx til brug for håndteringen af evt. henvendelser fra dig i relation til konkrete ordrer, eller din brug af Tjenesten.

Brug af databehandlere

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, som bl.a. hoster, udvikler samt yder support til OrderYOYO-koncernens IT-systemer, og/eller udsender servicebeskeder for os.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

I forbindelse med overladelsen af oplysninger til vores databehandlere, kan vi overføre dine personoplysninger til USA, Ukraine, Serbien og Filippinerne. Overførselsgrundlaget er Kommissionens afgørelse af 5. februar 2010 om standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF, idet vi har indgået sådanne standardkontraktbestemmelser med de relevante modtagere af oplysningerne.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi er forpligtede til kun at opbevare dine personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt til, at vi kan opfylde de formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet. På denne baggrund har vi fastsat de slettefrister, som fremgår af skemaet nedenfor. Vi sletter eller anonymiserer som udgangspunkt dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående frister, medmindre fortsat opbevaring er nødvendig, fx til brug for konkrete sager eller lignende.

Hvor det nedenfor fremgår, at der sker sletning af dine personoplysninger, kan vi i stedet foretage anonymisering af oplysningerne, hvorefter oplysningerne ikke længere kan bruges til at identificere dig. Anonymiserede oplysninger er ikke omfattet af GDPR, idet der ikke længere er tale om personoplysninger.

Behandlingsaktiviteter Opbevaring og slettefrister
Håndtering af ordrer og oprettelse af brugerprofil Oplysninger relateret til konkrete ordrer eller andre aftaler med dig, opbevares som udgangspunkt i 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor ordren er gennemført, eller aftalen er ophørt.
Opbevaringen sker bl.a. med henblik på at kunne efterleve de regnskabsmæssige forpligtelser, vi er underlagt iht. bogføringsloven mv.
Oplysninger, som indgår i din brugerprofil, men ikke vedrører en konkret ordre (fx dine loginoplysninger mv.), opbevares som udgangspunkt i 12 måneder efter udgangen af det regnskabsår, hvor du senest har logget ind (medmindre du forinden selv har deaktiveret din brugerprofil).
Kontrol og fejlretning af Tjenesten De personoplysninger, der indgår i registreringen af logdata, slettes som udgangspunkt senest 12 måneder efter registreringen af de konkrete handlinger i Tjenesten.
Besvarelse og håndtering af henvendelser vedrørende Tjenesten Oplysninger relateret til konkrete sager eller aftaler med dig, eller den virksomhed, du repræsenterer, opbevares som udgangspunkt i 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor den seneste henvendelse er afsluttet, eller aftalen er ophørt.
Opbevaringen sker bl.a. med henblik på at kunne efterleve de regnskabsmæssige forpligtelser, vi er underlagt iht. bogføringsloven mv.
Hvis oplysningerne ikke relaterer sig til en konkret sag eller aftale, sletter vi dem som udgangspunkt 12 måneder efter udgangen af det regnskabsår, hvor den seneste henvendelse er afsluttet.

Dine rettigheder mv.

Du har særlige rettigheder, som hjælper dig med at kontrollere dine personoplysninger, og vi ønsker at gøre det nemt for dig at udøve disse rettigheder:

Rettigheder Beskrivelser
Ret til indsigt Hvis du spørger os, vil vi bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, og såfremt vi gør dette, vil vi give dig en kopi af disse.
Ret til berigtigelse Hvis dine personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at bede om, at vi korrigerer eller fuldender dem.
Ret til sletning Under visse omstændigheder kan du bede os om at slette dine personoplysninger:
- Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
- Hvis du trækker dit samtykke til behandlingen tilbage.
- Hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og der ikke foreligger legitime grunde til behandlingen.
- Hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
- Hvis personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.
Ret til begrænsning af behandling Under visse omstændigheder kan du bede os om at begrænse brugen af dine personoplysninger.
Ret til dataportabilitet Du har ret til at få de personoplysninger, vi behandler om dig, udleveret i et struktureret, alment brugt og maskinlæsbart format samt at anvende dette andetsteds.
Ret til indsigelse samt tilbagetrækning af samtykke Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder behandling til direkte markedsføring.
Klageret Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Læs mere herom på
www.datatilsynet.dk

Du kan læse, hvordan du kontakter det relevante dataansvarlige OrderYOYO-selskab nederst på siden.

Retten til at trække samtykke tilbage (frameldelse af markedsføring)

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyheder eller tilbud fra OrderYOYO, kan du trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig markedsføring i de enkelte e-mails, du modtager. Du kan også kontakte os direkte på de oplysninger, der fremgår nederst på siden.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling indtil tilbagekaldelsen. Din tilbagekaldelse af samtykket har derfor kun virkning for fremtiden.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, bedes du kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

  • OrderYOYO A/S
  • CVR-nummer: 36704608
  • Masnedøgade 26, 2100 København Ø
  • Danmark
  • E-mail: [email protected]

For at beskytte dine oplysninger kan vi i visse tilfælde bede dig bekræfte din identitet, før vi kan imødekomme din anmodning. Det vil derfor være praktisk, hvis du kontakter os via e-mail, samt inkluderer en henvisning til et evt. ordrenummer eller lignende i din henvendelse.

Denne hjemmeside bruger cookies

OrderYOYO ønsker at bruge egne og tredjeparts cookies til at målrette mod vores indhold og annoncer, og til at analysere trafik og brugeradfærd på vores hjemmeside. Vi deler oplysninger om din brug af hjemmesiden med tredjeparter, herunder sociale medier, annoncepartnere og analytiske partnere. Cookies bidrager også til en mere brugervenlig oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere om vores Cookiepolitik .